Mgr. Gabriela Cirjaková

Stromová 3, Kanaš
08221 Veľký Šariš
0918839727
gabriela.cirjakova@gmail.com
Jazyky
Český
Anglický
Certifikáty
Wordfast
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, Anglický jazyk a literatúra - dejepis
Špecializácia ANGLICKÁ FILOLÓGIA- magisterské štúdium na Filofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, Odbor: Anglický jazyk a literatúra a dejepis
Iné dôležité informácie Ponúkam vypracovanie dôsledné vypracovanie neúradných prekladov odborných i všeobecných textov z anglického jazyka do slovenčiny a naopak, s fakturáciou.
Prekladateľskej činnosti sa aktívne venujem od roku 2009.

Prekladám marketingové, technické, právnické, korporátne dokumenty a texty, webstránky, žurnalistické útvary, odborné články, životopisy, odporúčania, abstrakty, výpisy, atď.

Všetko môžeme zrealizovať ELEKTRONICKY v rámci celého Slovenska.

As a professional translator- freelancer I conduct quality translations of general, legal, technical texts and documents from English to Slovak and vice versa.Ponúkam 100% mieru doterajšej zákazníckej spokojnosti.


KONTAKT:
E-mail: Gabriela.cirjakova@gmail.com, tel.č.: 0918 839 727