Katarína Hubáčková

Bedzianska 302
95621 Jacovce
0904280286
hkatarina@ymail.com
Jazyky
Anglický
Taliansky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia UKF Nitra, Cudzie jazyky a kultúry, špecializácia Taliansky jazyk a kultúra, Bc.
Špecializácia Prax v prekladaní všeobecných a odborných textov nadobudnutá v: 1/2013 – 9/2016 Výstavba AE Mochovce 3&4 / Slovenské elektrárne • preklady z/do talianskeho jazyka • preklady z/do anglického jazyka • preklady z talianskeho jazyka do anglického jazyka a vice versa