Bc. Mária Ješíková

Udiča
Udiča 216
018 01 Udiča
0948514643
m.jesikova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Trnava, Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Špecializácia Odborné a administratívne preklady.