Mgr. Petra Pančíková

Bratislava
Sputniková 15
82102 Bratislava
0904220401
petra.pancikova@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
Špecializácia Venujem sa neúradnému prekladu z angličtiny a španielčiny do slovenčiny a naopak.
Špecializujem sa na preklad marketingových, publicistických, umeleckých, audiovizuálnych, ale aj odborných textov či štúdií. Medzi mojich klientov patria Festival Pohoda, Hory a mesto, distribučné spoločnosti Trigon Production a Saturn Entertainment, Divadelný ústav, Ústav orientalistiky SAV, Katedra etnológie FifUK, Katedra filozofie a dejín filozofie FifUK a iní.
Venujem sa aj sprievodcovskému tlmočeniu z a do angličtiny a zo španielčiny.