Mgr. Ing. Szymon Luczak

Ivana Houdeka
03401 Ružomberok
00421944160143
office@kmm-projekt.sk
Jazyky
Poľský
Slovenský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Technická Univerzita vo Vroclave (Poľsko), Fakulta pozemného a vodného staviteľstva, Nosné konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb.
Špecializácia stavebníctvo technika
Iné dôležité informácie Člen Poľskej Komory Stavebných Inžinierov a Slovenskej Komory Stavebných Inžinierov. Veľmi dobrá znalosť poľského (nativ speaker) a slovenského (preklady, tlmočenie) jazyka. Veľmi dobrá znalosť stavebného trhu v Poľsku a na Slovensku. Odborná prax: – Preklady a tlmočenia pre stavebný dozor na stavbe D1 Hubová – Ivachnová – preklady porád, dokumentov, preklady mesačných správ, simultánne tlmočenia stretnutí, preklady zmlúv atď.(stavebný, ekonomický a právnický jazyk), – Preklady technických projektov (stavebníctvo, technológia, stroje), – Preklady zmlúv a dokladov (hlavne pre stavebné a strojnícke spoločnosti), – Simultánne tlmočenie (poľština, slovenčina, čeština), – Preklady webových stránok, – Spolupráca s prekladateľskými agentúrami v Poľsku a na Slovensku – hlavne technický jazyk a zmluvy z oblasti stavebníctva, strojníctva a technológií, – Preklady počítačových programov a manuálov k týmto programom – ArCADia (program CAD pre viaceré profesie v stavebníctve), Rama (program pre statikov) od spoločnosti ArCADia Soft (Poľsko), – Jazyková a inžinierska obsluha projektov realizovaných slovenskými spoločnosťami v Poľsku a poľskými spoločnosťami na Slovensku, – Preklady kníh pre deti a textov z oblasti pedagogiky,