Maria Vaňová

Budatínska 12
85106 Bratislava
00421915100150
office@lingua-ro.sk
www.lingua-ro.sk
Jazyky
Rumunský
Certifikáty
Trados
Miesto a odbor štúdia Rumunsko, Lýceum J.G. Tajovský
Špecializácia Preklady s pečiatkou. Vyhotovujem preklady dokumentov ako napríklad potvrdenia, sobášne listy, rodné listy, výpisy z registra trestov, občianske preukazy, technické preukazy, čestné vyhlásenia, faktúry, osvedčenia, vysvedčenia, výpisy z Obchodného registra, zmluvy, atď.
Iné dôležité informácie Som prekladateľka rumunského pôvodu – Rumunsko je pre mňa druhým domovom, v tomto jazyku myslím, rozprávam i píšem. Slovenčinu a rumunčinu ovládam na rovnakej úrovni odmalička slovom aj písmom.