PhDr. Katarína Zubácka

Kuklovská 33
84104 Bratislava
0905970121
katarina.zubacka@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Francúzsky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia PgF UK, FHV UMB
Iné dôležité informácie Úradné preklady zo a do španielčiny, tlmočenie zo a do španielčiny. Neúradné preklady aj z angličtiny a francúzštiny.