Nájdení prekladatelia
FrancĂşzsky jazyk. Počet výskytov: 20.
Peter Pajonk, Ing., Spišská Teplica, +421908374202, pajonk.peter@gmail.com
Mgr. Martina Plavcová, Nové Zámky, 0911364254, martina.plavcova@gmail.com
Mgr. Jana Blanárová, Stropkov, 0915246121, janka.blanarova18@gmail.com
Mgr. Martin Pleško, Ph.D., Olomouc (SR: Topoľčany), +420775533117, martin.plesko@gmail.com
Vladimíra Hudáková, PhDr., Bratislava, 0905 385 726, mirahud@hotmail.com
Tamila Drozdová , PhDr., Snina, +421907510155, tamilad@gmail.com
Beata Sládečková, PhDr., Bratislava, +421 905 277 513, bea.sladeckova@porozumiet.com
Bc. Mgr. Katarína Grozaničová, Snina, 0908486170, grozanicova.k@gmail.com
Monika, Tatrnová, Mgr., Považská Bystrica, 0915135650, tatrnova@gmail.com
Zuzana Šupalová, Bc. , Brezno, 0918067467, traducteurfrancais1105@gmail.com
Alena Jouvenat, Mgr., Cerovo, 0915203422, a.jouvenat@gmail.com
Mgr. Miriam Bruchon Ruzickova, Roches lès Blamont,FR, +33663646823, ruzickovamiriam@gmail.com
Michaela Vištiaková, Mgr. , Krupina, 0904560858, miska.vistiakova@gmail.com
Zdenka Kovacova, Ing., Banovce and Bebravou, +421917497304, zk.preklady@outlook.fr
Mgr. Martina Milcent, Pontault Combault, Francúzsko, +33 6 18 55 17 48, martina.milcent@sfr.fr
PhDr. Katarína Zubácka, Bratislava, 0905970121, katarina.zubacka@gmail.com
Bibiana Lizáková, Ing., Kežmarok, 0910174858, l.bibiana@yahoo.com
PhDr. Jana Hulinová, Detva, 0917493956, j.hulinova@gmail.com
Ivana, Ivanova, Mgr, Kosice, 0948089008, ivana.d.ivanova@gmail.com
Marta Takáčová, Ing., Trenčianske Teplice, 0948335512, marta.takacova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).