Nájdení prekladatelia
ÄŚeskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 10.
Zuzana Kocáková, Skalica, +421(0)907720553, zuzana1610@gmail.com
ing. Ferdinand Tóth, Letovice, +420603343191, tothferd@gmail.com
Martin Lukáč, Košice, 0908484557, helhand@hotmail.com
Ľuba Lučanská, Mgr., Bratislava, 0911 109165, luba.lucanska@gmail.com
Fehér Roland, Zemné 23, +36205215530, czug@email.cz
Vladimíra Hudáková, PhDr., Bratislava, 0905 385 726, mirahud@hotmail.com
Kamil Adamčík, Ing., Martin, 0905 709628, antra@nextra.sk
PhDr. Adriana Králiková, Nemšová, 0902219892, adrianakralikova@stonline.sk
Renáta Mariščáková, MVDr., Košice, 0907258283, mariscakova@yahoo.com
Emília Žáčiková Mgr, Hlohovec, o907 396 834, zemily@centrum.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).