Nájdení prekladatelia
PortugalskĂ˝ jazyk (BrazĂ­lia) jazyk. Počet výskytov: 1.
Marta Ganderáková, Mgr., Čierne, 0907388967, marta.ganderakova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).