Nájdení prekladatelia
JaponskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 2.
Dana Hashimotová, Mgr., Čučma, Sl.:058-732-9177,Jap.: 0081-11-671-0236, danah23@mail.t-com.sk
Regina Lakatošová, Mgr., Lučenec, +421905334993, regina.lakatosova@trin.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).