Nájdení prekladatelia
KĂłrejskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 1.
Ing. Lucia Dopiriaková, Bratislava, 0908608677, lucia.dopiriakova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).