Nájdení prekladatelia
BulharskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 3.
Mgr. Eli Vanyova Kanova, Bratislava, 0910 925 630, eli.kanova@gmail.com
Vladimír Gerhart Ing., Prešov, 0905 220 999, oui.gerhart@gmail.com
Lenka, Majchráková, Mrg., PhD. , Kysucké Nové Mesto , 0915921165, lenkamajchrakova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).