Nájdení prekladatelia
SrbskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 2.
Ľuba Lučanská, Mgr., Bratislava, 0911 109165, luba.lucanska@gmail.com
Henrieta Bodyova, Wien, +43 699 11 08 28 77, xenyx77@azet.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).