Nájdení prekladatelia
ÄŚĂ­nsky jazyk. Počet výskytov: 1.
Mgr. Monika Szabova, Bratislava, 0908327874, shamolihua@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).