Nájdení prekladatelia
ArabskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 2.
Mgr. Jozef Vrabček, PhD., Bratislava, 0903 917 118, jozef.vrabcek@gmail.com
Jarmila Tokarova, RNDr., Polomka, 0915182931, jarkatokarova@centrum.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).