Nájdení prekladatelia
Taliansky jazyk. Počet výskytov: 9.
Roman Majoroš, Mgr., Zvolen, 0907 076489, translang@translang.sk
Jozefína Mičianová, Mgr., Zvolen, 0910 953 456, jozefina.micianova@gmail.com
Radoslav Hulič, MUDr., Košice, 0903609775, hulic.radoslav@atk.sk
PhDr. Jana Šipoš, Bratislava, 0910317489, jhornackova@gmail.com
Vlasta Kováčiková, Banská Bystrica, 0905323656, damako@kovacik.org
Martina Takáčová, Mgr. , Košice, 0911812451, mtjakubova@gmail.com
Mgr.Art et Bc. Ivana Kurtulíková, Námestovo, +421908590599, kurtulikova.i@gmail.com
Viera Kolbiková, Košice, 0910262969, tenyo30@yahoo.it
Marek Klešč, Spišská Nová Ves, +421915929084, klescmarek@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).