Nájdení prekladatelia
Ĺ vĂ©dsky jazyk. Počet výskytov: 2.
Anna Chelemendiková, Mgr., Bratislava, 0949608790, anna.chelemendikova@gmail.com
Mgr. Zuzana Hábeková, Dolný Kubín, 0948296161, zuzana.habekova@transle.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).