Nájdení prekladatelia
Ĺ panielsky jazyk. Počet výskytov: 11.
PhDr. BIBIANA SALDÍVAR, Prešov, 0903 907 541, bibiana.saldivar@gmail.com
Peter Pajonk, Ing., Spišská Teplica, +421908374202, pajonk.peter@gmail.com
Mgr. Martina Plavcová, Nové Zámky, 0911364254, martina.plavcova@gmail.com
ADRIANA PÉREZ MUÑIZ, Šurany, 0904148656, adrianadiko@gmail.com
Mgr. Kristína Hlúšeková, Púchov, 0902 393 029, ktnhlu@gmail.com
Denisa Ďuricová, Liptovská Teplička, 421907531201, dadka1329@gmail.com
PhDr. Katarína Zubácka, Bratislava, 0905970121, katarina.zubacka@gmail.com
Mgr. Didda Šejchetovová, Calella (Barcelona), Španielsko, +34 630 333 879, didda@babylonia.cat
Martina Rybárová, Mgr., Nitra, 0908136011, rybarova.martina@centrum.sk
Ivana Valentýniová, Mgr., Sliač, 0902119582, ivalentyniova@gmail.com
Katarína Balážová, Ing., Poprad, 0907698639, ing.balazova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).