Nájdení prekladatelia
SlovenskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 8.
Piotr Pulikowski, Šamorín, 0915601358, piotr.pulikowski@post.sk
Mgr. Eli Vanyova Kanova, Bratislava, 0910 925 630, eli.kanova@gmail.com
Fehér Roland, Zemné 23, +36205215530, czug@email.cz
Marcela Šudíková, Mgr., Partizánske, 0904682886, marcela.sudikova@gmail.com
Mgr. Monika Petriláková, PhD., Košice, 0908974770, petrilakova.monika@gmail.com
Csilla Czuczorová, Mgr., Nové Zámky, 0918426104, britannia@centrum.sk
Tünde Agyagosová, Bc., Hrušov, +421917640604, tagyagosova@gmail.com
Szymon Luczak, mgr ing., Ružomberok, 00421944160143, office@kmm-projekt.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).