Nájdení prekladatelia
RuskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 25.
Zinaida Martinická, Dubnica nad Váhom, 0911-202-239, zina.martinicka@gmail.com
Miroslava Gavlasova, Mgr., Krásno nad Kysucou, 0902132350, miroslavagavlasova@centrum.sk
Maroš Matušiak, Mgr, Brezno, +421908664345, maros.matusiak@gmail.com
Ivan Janovic, Ing., Banská Bystrica, 0903901117, janovic59@gmail.com
Ľuba Lučanská, Mgr., Bratislava, 0911 109165, luba.lucanska@gmail.com
Mgr. Kristína Hlúšeková, Púchov, 0902 393 029, ktnhlu@gmail.com
Fehér Roland, Zemné 23, +36205215530, czug@email.cz
Mgr. Liliana Bolemant, PhD., Bratislava, +421918619422, liliana.bolemant@gmail.com
Mgr. Natalya Dakuchyts, PhD., Bratislava, +421269257920, natalya.dakuchyts@gmail.com
JUDr. Jaroslav Zaremba, Bratislava, +421 903 479 065, info@verbum.sk
Tamila Drozdová , PhDr., Snina, +421907510155, tamilad@gmail.com
Mgr. Jana Mendelová, Prievidza, 0908532680, janka.mendel@gmail.com
Mgr. Didda Šejchetovová, Calella (Barcelona), Španielsko, +34 630 333 879, didda@babylonia.cat
Peter Pajonk, Ing., Spišská Teplica, +421908374202, pajonk.peter@gmail.com
Polina Chelemendiková, Bratislava , +421903249919, polina.chelemendikova@gmail.com
Bc. Kristína Borská, Košice, 0908041766, kristina.borska@gmail.com
Renáta Mariščáková, MVDr., Košice, 0907258283, mariscakova@yahoo.com
Ľudmila Chelemendiková, Mgr., Bratislava, 0903749919, ruskeknihy@gmail.com
Emília Žáčiková Mgr, Hlohovec, o907 396 834, zemily@centrum.sk
Mgr. Martina Škrovánková, Nitra, 0904206401, m.skrovankova@gmail.com
Mária Šlahorová, Mgr., Zvolen, 0911253638, mariaslahorova@gmail.com
Vladimír Belovodský Ing., Prešov, +421907354459, vsuchoza@gmail.com
Ing. Marieta Klubisová, Bratislava, 0904369150, marieta.klubis@gmail.com
Jarmila Tokarova, RNDr., Polomka, 0915182931, jarkatokarova@centrum.sk
RNDr. Alena Korintušová, Trenčín, 0944553860, ala.korintusova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).