Nájdení prekladatelia
PoÄľskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 8.
Ing. Leszek Fronk, Žilina, +421 907 842 845, leszek.fronk@seznam.cz
Piotr Pulikowski, Šamorín, 0915601358, piotr.pulikowski@post.sk
Ing.Ingrid Chalčáková, Humenné, 0918247219, chalcakova.ingrid@gmail.com
Mgr. Ivan Vlček, Spišská Nová Ves, +421 905 342 421, ivanvlcek.snv@gmail.com
Mgr. Monika Petriláková, PhD., Košice, 0908974770, petrilakova.monika@gmail.com
Mgr. Zuzana Ivanova, Námestovo, 0910634513, suzie.ivanova@gmail.com
Szymon Luczak, mgr ing., Ružomberok, 00421944160143, office@kmm-projekt.sk
Ing. Marieta Klubisová, Bratislava, 0904369150, marieta.klubis@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).