Nájdení prekladatelia
MaÄŹarskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 6.
Hedviga Baloghová, PhDr., Veĺký Meder, 0905872689, balogh@panelnet.sk
Fehér Roland, Zemné 23, +36205215530, czug@email.cz
Mgr. Liliana Bolemant, PhD., Bratislava, +421918619422, liliana.bolemant@gmail.com
ing. Ferdinand Tóth, Letovice, +420603343191, tothferd@gmail.com
Csilla Czuczorová, Mgr., Nové Zámky, 0918426104, britannia@centrum.sk
Emília Žáčiková Mgr, Hlohovec, o907 396 834, zemily@centrum.sk


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).