Nájdení prekladatelia
LatinskĂ˝ jazyk. Počet výskytov: 2.
Alexandra Corbett Dekanová, Bratislava, 0902096617, dekanova2@gmail.com
Monika, Tatrnová, Mgr., Považská Bystrica, 0915135650, tatrnova@gmail.com


business canada


mahjong


request


Použitie:
Vyhľadávací filter slúži na sprehľad- nenie zoznamu prekladateľov a tlmoč- níkov. V hornom paneli jazykov si vy- berte požadovaný jazyk a naľavo si môžete zadať meno alebo mesto. Môžete si vybrať aj prekladateľa alebo tlmočníka s pečiatkou (súdny prekla- dateľ, tlmočník).