Ing. Leszek Fronk
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: +421 907 842 845
Ulica, číslo: Ametystová 6 Fax: +421 41 5689097
PSČ, obec: 01009 Žilina E-mail: leszek.fronk@seznam.cz
Okres: Žilina www: www.prekladypl.sk

Jazyk(y):
Poľský

Miesto a odbor štúdia:
Gymnázium Stefana Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim ukončené maturitou v poľskom jazyku; Vysokoškolské štúdium Nitra - SPU - Mechanizačná fakulta, so skúškou z jazyka slovenského

Špecializácia:
Súdny úradný prekladateľ preklady pre súdnictvo, právnické texty, zmluvy pre firmy, podnikateľov, fyzické osoby, hospodársku sféru, občianske záležitosti (rodné listy, sobášne, úmrtné listy, rozsudky) tlmočenie pre firmy, súdy, prokuratúru, fyzické osoby ap. turistika, technické preklady, reklamné materiály, história, terminológia v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, stavebníctva, web-stránky a iné.
Iné dôležité informácie:
Som súdny -úradný prekladateľ - tlmočník z poľského jazyka do slovenčiny a zo slovenského jazyka do poľštiny zapísaný v zozname prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, prekladateľ s okrúhlou - úradnou pečiatkou. Tłumaczenia uwierzytelnione z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:
 • Ministerstvo dopravy a spojov 2007
  Konsekutívne tlmočenie-kontrólny deň na výstavbe diaľníc SR a PR

 • Prekladateľská agentúra 2007
  Webové stránky propagujúce Slovenskú republiku

 • Prekladateľská agentúra 2007
  Preklad rozsiahlej technickej dokumentácie v oblasti stavebníctva

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 2005
  konsekutívne tlmočenie: seminár s medzinárodnou účasťou v Zakopanom

20.11.2017.1511177833

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu