Mária Šlahorová, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Mgr. Mária Šlahorová - prekladateľské a tlmočnícke služby Telefón: 0911253638
Ulica, číslo: Dubové 76, 96261 Fax:
PSČ, obec: 96261 Zvolen E-mail: mariaslahorova@gmail.com
Okres: Zvolen www: https://slahorovapreklady.wordpress.com/

Jazyk(y):
Anglický, Ruský

Miesto a odbor štúdia:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Špecializácia:
karty bezpečnostných údajov, faktúry, zmluvy, všeobecné texty, pedagogika, sociálna pedagogika, životopisy, propagačné texty, umelecké texty (próza), turistické príručky, návody na použitie bežných spotrebičov
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177495

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu