Mgr. Martina Škrovánková
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0904206401
Ulica, číslo: Lúčna 2 Fax:
PSČ, obec: 949 01 Nitra E-mail: m.skrovankova@gmail.com
Okres: Nitra www:

Jazyk(y):
Ruský, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
FF UKF Nitra, obchodná ruština

Špecializácia:
bežné texty, filozofia, ezoterika, náboženská literatúra
Iné dôležité informácie:
Certifikát z anglického jazyka - všeobecná štátna jazyková skúška - C1 Štátna záverečná skúška z ruského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na FF UKF v Nitre (Bc.) Štátna záverečná skúška z ruského jazyka na FF UKF v Nitre - ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii(Mgr.)
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177548

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu