Szymon Luczak, mgr ing.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 00421944160143
Ulica, číslo: Ivana Houdeka Fax:
PSČ, obec: 03401 Ružomberok E-mail: office@kmm-projekt.sk
Okres: Ružomberok www: http://projekcia.kmm-projekt.sk/

Jazyk(y):
Slovenský, Poľský

Miesto a odbor štúdia:
Technická Univerzita vo Vroclave (Poľsko), Fakulta pozemného a vodného staviteľstva, Nosné konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb.

Špecializácia:
stavebníctvo technika
Iné dôležité informácie:
Člen Poľskej Komory Stavebných Inžinierov a Slovenskej Komory Stavebných Inžinierov. Veľmi dobrá znalosť poľského (nativ speaker) a slovenského (preklady, tlmočenie) jazyka. Veľmi dobrá znalosť stavebného trhu v Poľsku a na Slovensku. Odborná prax: – Preklady a tlmočenia pre stavebný dozor na stavbe D1 Hubová – Ivachnová – preklady porád, dokumentov, preklady mesačných správ, simultánne tlmočenia stretnutí, preklady zmlúv atď.(stavebný, ekonomický a právnický jazyk), – Preklady technických projektov (stavebníctvo, technológia, stroje), – Preklady zmlúv a dokladov (hlavne pre stavebné a strojnícke spoločnosti), – Simultánne tlmočenie (poľština, slovenčina, čeština), – Preklady webových stránok, – Spolupráca s prekladateľskými agentúrami v Poľsku a na Slovensku – hlavne technický jazyk a zmluvy z oblasti stavebníctva, strojníctva a technológií, – Preklady počítačových programov a manuálov k týmto programom PL→SK – ArCADia (program CAD pre viaceré profesie v stavebníctve), Rama (program pre statikov) od spoločnosti ArCADia Soft (Poľsko), – Jazyková a inžinierska obsluha projektov realizovaných slovenskými spoločnosťami v Poľsku a poľskými spoločnosťami na Slovensku, – Preklady kníh pre deti a textov z oblasti pedagogiky,
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511178390

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu