PhDr. Jana Hulinová
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0917493956
Ulica, číslo: A. Brnoláka 930/6 Fax:
PSČ, obec: 96212 Detva E-mail: j.hulinova@gmail.com
Okres: Detva www:

Jazyk(y):
Francúzsky, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
tlmočníctvo a prekladateľstvo, cudzie jazyky a kultúry

Špecializácia:
- Rigorózne konanie ukončené priznaním titulu „doktor filozofie“, v skratke PhDr., v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Vysokoškolské štúdium ukončené priznaním titulu „magister“, v skratke Mgr., v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Bilingválna sekcia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511178182

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu