Ing. Martina Višňovská
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0905747950
Ulica, číslo: Hviezdoslavova 73/C Fax:
PSČ, obec: 95301 Zlaté Moravce E-mail: visnovska.m@gmail.com
Okres: Zlaté Moravce www:

Jazyk(y):
Anglický

Miesto a odbor štúdia:

Špecializácia:
jadrová energetika, projektová dokumentácia, technické správy, Systémy kontroly a riadenia, zaistenie kvality, jadrová bezpečnosť, protipožiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prevádzkové manuály,štúdie realizovateľnosti,stavebníctvo, všeobecné dokumenty, psychológia.
Iné dôležité informácie:
Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:
  • Slovenské Elektrárne, Služby inžinierskych stavieb 2014-súčasnost
    Prekladateľka pracujúca na projekte dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, 3.a 4. blok, oddelenie spúšťania: preklady technickej dokumentácie: postupy spúšťania zariadení, technické špecifikácie, návody na prevádzku a údržbu, technické správy, technologické postupy, plány kontroly a skúšok, školiace materiály (prednášanie na školení ohľadne bezpečnosti). Zabezpečovania tlmočenia na rokovaniach.

  • SWOT, s.r.o. 2010-2011
    lektor anglického jazyka- anglický lektor vzdelávacej aktivity v rámci projektu „Trvalý rast a podpora rozvoja podnikateľského subjektu formou vzdelávania zamestnancov“ Náplň práce: vyučovanie anglického jazyka

  • ALL - OUT, s.r.o. 2005 → súčasnosť
    externý prekladateľ preklady všeobecných dokumentov, odborných technických a obchodných dokumentácií v oblasti energetiky, elektrotechniky, jadrových elektrární, systémy kontroly a riadenia a pod

20.11.2017.1511178044

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu