Michaela Vištiaková, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Centrum - Banská Bystrica Telefón: 0904560858
Ulica, číslo: Železničná 884/9 Fax:
PSČ, obec: 96301 Krupina E-mail: miska.vistiakova@gmail.com
Okres: Banská Bystrica www:

Jazyk(y):
Francúzsky, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied, Učiteľstvo akademických predmetov : Slovenský jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a literatúra

Špecializácia:
• štátnice: slovenský a francúzsky jazyk • učiteľstvo - slovenský a francúzsky jazyk
Iné dôležité informácie:
Moje pracovné skúsenosti : • Registrácie na púť (Lourdes 2013, 2015) • Administratívne práce, mailová komunikácia, preklady ohľadom púte, dohoda ohľadom technického vybavenia, miesta, času jednotlivých prenosov z omší a bežná komunikácia ohľadom ubytovania, stravovania, platenia a pod. (Lourdes 2013, 2015) • Pomoc pri preklade: Osudy a cesty grófa Móra Augusta Beňovského
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

19.9.2017.1505853141

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu