Tereza Thompson, Ing.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0918 309470
Ulica, číslo: Spojová 8, Banská Bystrica, 974 04 Fax:
PSČ, obec: 97404 Banská Bystrica E-mail: thompson.tereza@gmail.com
Okres: Banská Bystrica www:

Jazyk(y):
Anglický

Miesto a odbor štúdia:
TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Špecializácia:
Preklady všeobecných aj odborných textov. Odborné texty najmä, ale nielen z oblasti prírodných vied (ekológia, environmentalistika, biológia, chémia, fyzika a pod.). Preklady užívateľských príručiek, metodík, návodov, prezentácií, korešpondencie, zmlúv.
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177531

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu