Csilla Czuczorová, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0918426104
Ulica, číslo: Cisárska bašta 16 Fax:
PSČ, obec: 94001 Nové Zámky E-mail: britannia@centrum.sk
Okres: Nové Zámky www:

Jazyk(y):
Anglický, Slovenský, Maďarský

Miesto a odbor štúdia:
Nitra,UKF, anglický jazyk,učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Špecializácia:
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511178485

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu