Alena Jouvenat, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0915203422
Ulica, číslo: Cerovo 190 Fax:
PSČ, obec: 96252 Cerovo E-mail: a.jouvenat@gmail.com
Okres: Krupina www:

Jazyk(y):
Francúzsky

Miesto a odbor štúdia:
UMB Banská Bystrica, odbor: prekladateľstvo/tlmočníctvo

Špecializácia:
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177618

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu