Mgr. Monika Petriláková, PhD.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0908974770
Ulica, číslo: Hanojská 5, 040 13 Košice Fax:
PSČ, obec: 040 13 Košice E-mail: petrilakova.monika@gmail.com
Okres: Košice www:

Jazyk(y):
Slovenský, Poľský, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
Univerzita A.Mickiewicza Poznan, Poľsko

Špecializácia:
Prekladám všetky druhy textov z/do poľského a anglického jazyka. Každému prekladu predchádza dôkladné naštudovanie témy, vďaka čomu je preklad terminologicky presný.
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511178466

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu