PhDr. Adriana Králiková
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0902219892
Ulica, číslo: Šidlíkové 11 Fax:
PSČ, obec: 91441 Nemšová E-mail: adrianakralikova@stonline.sk
Okres: Trencín www:

Jazyk(y):
Nemecký, Český

Miesto a odbor štúdia:
FHV UMB Banská Bystrica, FF UKF Nitra, slovenský jazyk - nemecký jazyk, prekladateľstvo

Špecializácia:
odborné preklady z oblasti strojárstva, energetiky, elektrotechniky, hutníctva, metalurgie, automobilového priemyslu, preklady technických manuálov a návodov na použitie - 16-ročné skúsenosti
Iné dôležité informácie:
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177778

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu