Lenka, Majchráková, Mrg., PhD.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0915921165
Ulica, číslo: Revolučná 2818/13A Fax:
PSČ, obec: 02404 Kysucké Nové Mesto E-mail: lenkamajchrakova@gmail.com
Okres: www:

Jazyk(y):
Bulharský

Miesto a odbor štúdia:
Banská Bystrica, Tlmočníctvo a prekladateľstvo, Bulharský a ukrajinský jazyk a kultúra

Špecializácia:
Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v odbore bulharský a ukrajinský jazyk a kultúra som ukončila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004. V roku 2010 som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila doktorandské štúdium v odbore Slavistika a slovanské jazyky obhajobou práce Existenciálnosť, lokalizácia a posesívnosť v slovenčine, bulharčine a macedónčine a získala titul PhD.
Iné dôležité informácie:
Dlhoročná prax v obore, komerčné texty, zmluvy.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177944

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu