Mgr. Ivan Vlček
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: +421 905 342 421
Ulica, číslo: Brezová 18/24 Fax:
PSČ, obec: 052 01 Spišská Nová Ves E-mail: ivanvlcek.snv@gmail.com
Okres: Spišská Nová Ves www: www.prekladpolstina.sk

Jazyk(y):
Poľský

Miesto a odbor štúdia:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

Špecializácia:
Vyhľadávanie Vami požadovaných informácií o Poľsku (obchodné, úradné, súkromné - napr. ceny tovarov a služieb), pomoc pri dovoze a vývoze z/do Poľska, prezentácii a propagácii výrobkov, obchodných rozhovoroch s partnermi, nadväzovaní kontaktov v Poľsku. Vybavovanie rozličných dokumentov a administratívnych (daňové a pozemkové úrady, matriky a pod.), obchodných (rokovania s partnermi, prezentácie výrobkov) a súkromných záležitostí na území Poľska. Tlmočenie Vášho telefonického hovoru priamo počas hovoru (konferenčný hovor). Telefonické spojenie je bezplatné. Preklady všeobecných a odborných textov (texty z oblasti elektroniky a elektrotechniky,technické texty, náučná literatúra, zdravoveda, medicína,liečiteľstvo,návody na použitie, web stránky, liečivé byliny a i.).
Iné dôležité informácie:
Viac ako 20 ročná prax na území Poľska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalosť poľského prostredia a trhu, množstvo kontaktov.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511177868

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu