Ľuba Lučanská, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0911 109165
Ulica, číslo: Športová 5 Fax:
PSČ, obec: 831 04 Bratislava E-mail: luba.lucanska@gmail.com
Okres: Bratislava www:

Jazyk(y):
Nemecký, Chorvátsky, Srbský, Český, Ruský

Miesto a odbor štúdia:
FF UK v Bratislave, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo

Špecializácia:
farmácia, medicína, audit, ekonómia, právo, obchodná korešpondencia
Iné dôležité informácie:
publikačná činnosť: publikovanie prekladov i vlastných článkov, úvah, poézie a recenzií vo viacerých slovenských periodikách, vrátane cirkevných časopisov a novín; preklady a korektúry niekoľkých kníh, vrátane detskej a náboženskej literatúry. T. č. pracujem na dohodu.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:
  • Otto Bock Slovakia, s.r.o. 2009 – 2012
    prekladateľské a korektorské práce, technické návody na používanie rôznych zdravotníckych pomôcok a ortopedicko-protetickej techniky a materiálu, preklady z nemčiny a češtiny + obchod. Korešpondencia, korektúra firemných tlačovín v slovenskom jazyku

20.11.2017.1511178518

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu