Maroš Matušiak, Mgr
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: +421908664345
Ulica, číslo: Školská 44 Fax:
PSČ, obec: 97701 Brezno E-mail: maros.matusiak@gmail.com
Okres: Brezno www:

Jazyk(y):
Ruský, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Anglický jazyk a ruský jazyk

Špecializácia:
Iné dôležité informácie:
Dlhodobé pobyty v rusky hovoriacich krajinách (Rusko, Ukrajina) aj anglicky hovoriacich krajinách (Cyprus, India)
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:
 • euroscript Kft., Budapest, Hungary (www.euroscript.com) 2013
  Preklady dokumentov EÚ z angličtiny do slovenčiny / Translations of the EU documentation from English to Slovak

 • Knowledge Works Ltd., New Delhi, India (www.kworks.in) 2011
  Prekladateľské projekty z oblasti ropného priemyslu z ruštiny do angličtiny / Translation projects from Russian to English language, field: oil industry

 • Lingea s.r.o. (www.lingea.sk)) 2011
  preklady, korektúry, terminologické databázy, tvorba rusko-slovenského a slovensko-ruského slovníka - Platinum / translation, proofreading, terminology databases, creation of Russian-Slovak & Slovak-Russian dictionary - Platinum

 • Inštitút jazykov a vzdelávania 2011
  preklady spoločenskovedných textov

20.11.2017.1511177457

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu