Martin Lukáč
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0908484557
Ulica, číslo: Lomonosovova 2 Fax:
PSČ, obec: 04001 Košice E-mail: helhand@hotmail.com
Okres: Košice www:

Jazyk(y):
Český, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
FF UK, Bratislava

Špecializácia:
Prax - preklady publikácií vydavateľstva Svojtka z českého a anglického jazyka, jazyková úprava a preklady kníh vydavateľstva Albatros/XYZ,jazyková a odborná úprava knižných a časopiseckých textov publikovaných v slovenskom jazyku + prekladov do slovenčiny, preklady z angličtiny - filmové komentáre, knižné a časopisecké texty. Dosiaľ preložených, resp. upravených do 300 knižných titulov.
Iné dôležité informácie:
Hlavný prekladaný jazyk - čeština. Prekladám aj z angličtiny do slovenčiny a češtiny a zo slovenčiny do češtiny. Možnosť prekladu textov z rôznych oblastí - kultúra, história, prírodné vedy, publicistika, pre masmédiá. Takisto robím korektúry slovenských textov a prekladov do slovenčiny. Info na Facebooku: HELHAND - jazyková úprava slovenských textov a preklady.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:
  • Vydavateľstvo Svojtka 2006 - súčasnosť
    Preklady kníh z českého jazyka, niekoľko desiatok titulov z rôznych oblastí.

20.11.2017.1511178216

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu