Jozefína Mičianová, Mgr.
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0910 953 456
Ulica, číslo: Nezábudková 8 Fax:
PSČ, obec: 960 01 Zvolen E-mail: jozefina.micianova@gmail.com
Okres: www:

Jazyk(y):
Taliansky, Anglický

Miesto a odbor štúdia:
FiF UMB Banská Bystrica, tlmočníctvo-prekladateľstvo TJ-SJ

Špecializácia:
Prekladáme texty rôznych terminológií v týchto jazykových kombináciách: Taliansky jazyk - Slovenský jazyk Anglický jazyk - Slovenský jazyk Český jazyk - Slovenský jazyk
Iné dôležité informácie:
Ovládam a pracujem s prekladateľským programom Trados: Trados 2007, Trados Studio 2009,Trados Studio 2014.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511176928

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu