Mgr. Eli Vanyova Kanova
(osobná karta)

ADRESA KONTAKT
Pracovisko: Telefón: 0910 925 630
Ulica, číslo: Vysoká 4 Fax: -
PSČ, obec: 811 06 Bratislava E-mail: eli.kanova@gmail.com
Okres: Bratislava www: www.bulharcina.sk

Jazyk(y):
Slovenský, Bulharský

Miesto a odbor štúdia:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Odbor: Slovenský jazyk a literatúra

Špecializácia:
Narodila som sa 10. júla 1980 v Sofii, Bulharsko, kde som vyštudovala základnú a strednú školu. Odbor Slovenský jazyk a literatúru som ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v máji roku 2005. Do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR som bola zapísaná dňa 27. novembra 2007. Okrem bulharčiny ovládam angličtinu, ruštinu a češtinu.
Iné dôležité informácie:
Viac informácií nájdete na www.bulharcina.sk.
Certifikáty:
Wordfast:           Trados:
Referencie:

20.11.2017.1511178418

© 2006 Stella

Vytlačiť kartu